Nyhedsbrev nr. 1 - 2023

Kære medlem.   

Så er endnu et nyhedsbrev klar, hvor du kan læse mere om:
- Velkommen til nye medlemmer
- Indkaldelse til generalforsamling
- Klub tur til Isaberg, tilmelding er åben
- Status fra B&U gruppen
- Banedag
- Nyt Mandfolke hold ser dagens lys
- Klubudvikling og klub vision
- Brug klubbens kalender
- HUSK klubbens sponsorer


Velkommen til nye medlemmer  
Siden sidste nyhedsbrev har følgende medlemmer tegnet kontingent i klubben.

Hjerteligt velkommen til jer alle og vi ses til klub-træning.

- Vibeke Christoffersen
- Carsten Ulbrandt
- Mette Siig Pallesen
- Svend Støvlebæk
- Ida Friisberg
- Svend Boe
- Rasmus Holgersen


Indkaldelse til generalforsamling.
Du har allerede modtaget en mail med indkaldelse til generalforsamlingen, men her er en venlig reminder.

Mødet afholdes hos MTB Tours på Frydenborgvej 27, onsdag d. 22 marts 2023 mellem kl. 19 og 21.

Agenda ifølge gældende vedtægter:
- Valg af dirigent samt referent
- Formandens beretning
- Fremlæggelse af revideret regnskab 2022 samt budget 2023
- Fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkomne forslag (forslag skal sendes til kontakt@hillmtbklub.dk senest d. 8 marts)
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 
- Eventuelt, herunder præsentation af klub-vision 2030.

Da Iben og Ulla ønsker at udtræde af bestyrelsen skal vi have valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen, så overvej meget gerne om det kunne være noget for dig.

På mødet vil der blive serveret noget at drikke samt lidt snacks.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen på FB begivenheden.

På generalforsamlingen skal vi også have udnævnt årets medlem 2022 så nominer og stem på din kandidat HER

Her er en lille video med et par ord fra Hans Henrik, årets medlem 2021.

Bestyrelsen glæder sig til at se dig   


Klub-tur til Isaberg, tilmelding er åben.
SÅ SKER DET   

Weekendtur til Isaberg Mountain Resort for hele familien fredag d. 9 juni til søndag d. 11 juni 2023.

Isaberg tilbyder spor på alle niveauer - store og små, begyndere og elite, med varierende længder og forskellige sværhedsgrader. Næsten 200 km fordelt på 20 MTB-spor, pumptracks og tekniske spor fyldt med hop, drops og rockgardens. Der er teknikområde og lift muligheder, så noget for enhver. Sydsveriges største mountainbike destination.

Derudover er der mulighed for:
Rodelbane, trætop bane, forhindrings bane, vandring, sauna flåde og masser af hygge

Tidspunkt:
Fredag d. 9 juni – søndag d. 11 juni 2023, vi mødes til aftensmad fredag kl. 19 i restauranten.

Mad og drikke:
Fra fredag aften til søndag middag serveres der mad i restauranten, drikkelse skal man selv købe, vand er på bordene.
Ift. sidste år er aftensmaden både fredag og lørdag blevet opgraderet. 

Pris inkluderer:
Ophold i hytte, mad og trailpas til 3 dage.
Transport til og fra resortet, liftkort til downhill (Bikepass) og andre aktiviteter er på egen regning.

Indkvartering:
Hytter med 4 senge (køjesenge) fordelt på 2 værelser, Ekkoren. Husk selv at medbringe linned.

Tilmelding: 
Der er udsendt mail til alle medlemmer med information om tilmelding som sker via Klubmodul. Har du ikke har modtaget mailen så tag fat i Ulla eller Stig.

Du kan se mere her på FB begivenheden.


Status fra B&U gruppen.
I forbindelsen med klubudvikling har B&U trænergruppen (Palle, Ann-Gerd, Dan og Pernille) afholdt et efterfølgende møde med DGI hvor fokus var på B&U gruppen. 

Det har udmøntet sig i en handleplan for B&U, hvor ønsket blandt andet er at få flere børn og flere trænere samt gerne kunne tilbyde træning 2 gange om ugen.

Trænergruppen arbejder på at afholde et forældremøde d. 15/4, efter træning, dvs. ca. kl 11.30, samtidig med at Mandfolk har opstart. 
Der vil i denne forbindelse derfor være mulighed for at nyde en grillpølse mv.

På B&U dagsordenen vil blandt andet være:
- Præsentation af trænere/guides
- B&U hold
- Træningsforløb
- Træningstider
- Ture (vi gerne vil lave)
- Løb
- Frivillige, hjælper og nye trænere
- Trænerudvikling
 - og det praktiske.

Der vil også blive udarbejdet en velkomstflyer som uddeles til nye - og ”gamle” forældre.

Derudover arbejdes der på at klubben skal være med til at afholde Børne Tour søndag d. 18/6-23 i samarbejde med CC Hillerød og DCU.
Så sæt allerede et stort X i kalenderen denne dag, hvor der kommer til at ske en hel masse på teknik-banen og området omkring denne.
Der vil løbende komme mere information om dette arrangement, hvor der også vil blive brug for frivillige hænder fra klubbens medlemmer.

Du kan her læse mere om Børnetour'en

Vil du høre mere om arbejdet i B&U trænergruppen så tag endelig fat i en Palle, Ann-Gerd, Dan eller Pernille.


Banedag lørdag den 11. Marts 2023 kl. 11.30 - 15.30
Så er tiden kommet til, at vi skal udføre lidt forbedringer og vedligehold på Hillerød MTB Klub's teknikbane.

Vi starter kl. 11.30, efter klubtræningen, hvor MTB-Tours byder på en lækker “Luksus sandwich” og kaffe til at genoplade batterierne. Straks herefter går vi i gang.

Jo flere der tilmelder sig desto hurtigere bliver vi færdige. Vi er forventeligt færdige kl. 15.30.

Meld dig til her på FB begivenheden så vi ved, hvem som kommer og så MTB-Tours kan lave sandwich klar til os. 

Vel mødt   

Du er også altid velkommen til at støtte bane-arbejdet med lidt penge på MobilePay 4789US


Nyt Mandfolke hold ser dagens lys.

 

Som et tilbud til nye MTB'ere som ikke allerede er medlem af klubben gentager vi succesen fra 2020 med et nyt Mandfolke hold.

“Mandfolk på MTB i Hillerød”, er blevet til i samarbejde mellem vores klub og DGI med støtte fra Hillerød kommunes pulje "Bevæg dig for livet" og der er
opstart lørdag d. 15 april 2023.

Mandfolke holdet er for mænd der har lidt svært ved at komme op af sofaen og som nok har et par kilo for meget at bære rundt på.

Deltagerne får forbedret deres fysiske form og oplever øget overskud i hverdagen - ikke mindst gennem det sociale i gruppen 

Morten, Mogens og Thomas W. er drivkraften bag det nye Mandfolke hold og vil være med til at køre ture hver lørdag med de nye Mandfolk.
Ruterne vil være tilpasset deltagerne, så alle får en god oplevelse.

Inden afgang fortæller guiden lidt om, hvordan man som gruppe skal færdes i skoven, og så er det bare at hoppe i sadlen, trampe i pedalerne og lade cyklen trille en tur.

På opstartsdagen d. 15. april vil der blive serveret grillpølser og en øl/sodavand efter turen i skoven og her er alle medlemmer velkommen til at kigge forbi, få en pølse og sige Hej.

Du kan læse mere om Mandfolk her.

Hvis du kender en mand som du tænker lige passer ind på klubbens nye Mandfolke hold må du meget gerne give denne information videre  

Klub udvikling og klub vision.
Bestyrelsen har løbende været i dialog med DGI Nordsjælland om et foreningsudviklingsforløb for bl.a. at få sat fokus på klubbens vision samt prioritering af vores udfordringer med et faldende antal børn og unge i klubben.

I november måned sidste år havde bestyrelsen derfor et opstartsmøde med DGI for en introduktion af klubben samt afstemning og behovsafdækning ift. hvor DGI kunne byde ind og hjælpe.

Dette møde resulterede i at vi indgik en foreningsudviklingsaftale med DGI. Udgifterne til dette ansøgte vi Hillerød kommune om hvilket vi fik godkendt.

Der blev derfor lagt følgende plan med DGI for forløbet:

1) Proces 18. januar 2023 – 4 timer: Vision (klubbens kernefortælling) og handlingsplan - hvordan skal vi udleve visionen og hvem skal gøre det?

2) Foråret 2023: Igangsætning og indsats

3) Forår/sommer 2023: Målopfyldelse

4) Efterår 2023: Opfølgning

På mødet d. 18 januar deltog ud over Peter (udviklingskonsulent) og Sofie (cykelkonsulent) fra DGI også medemmer fra bestyrelsen Ulla, Lars og Stig samt Thomas W, Ann-Gerd, Palle, Pernille og Dan

Formålet med mødet var at byde ind på den fremtidige vision for Hillerød MTB Klub og dermed give retning til bestyrelsen/ledelsens arbejde i de kommende år. Samt at give klubben en skarpere profil.

Agendaen for visionsprocessen var:

  1. Velkomst v. bestyrelsen hvorefter DGI sætter rammen for processen
  2. Kreativ proces omkring fremtidens mål
  3. Vi skaber og formulerer visionen for Hillerød MTB
  4. Vi formulerer strategimålene for de kommende år

 Det blev en rigtig god aften med Peter som tovholder på processen og masser af  positiv og god energi fra alle deltagerne der bidrog med mange ideer og spændende input. 

Det viste sig at de 4 timer der var sat af denne aften ikke var tilstrækkeligt til at komme helt i mål så derfor aftalte vi et opfølgende møde d. 30/1 hvor gruppen mødtes igen.

Her er et par af de plancher der blev frembragt som en del af den kreative proces omkring fremtiden mål. Ideer og drømme er der nok af    

   

På mødet d. 30/1 arbejdede gruppen videre sammen med DGI og aftenen resulterede i følgende vision, værdier og strategiske mål.

Visionen:

Hillerød MTB Klub er en inkluderende breddeklub. Vi har en ambition om at understøtte fællesskabet i en sjov og udviklende livslang ramme.

Klubben er for alle og vil være synlig i lokalområdet og samarbejde med andre.

Vi vil skabe oplevelser for medlemmer og vores samarbejdspartnere.

Frivillighed er en vigtig grundsten i klubben.

Værdier:

AMBITION: Klubhus. Klub for alle generationer året rundt. Deltage i løb.

UDVIKLING : Træningsmiljø for trænere og ryttere. Sikkerhed. Handlingsorienteret.

 SAMMENHOLD : Fællesskab. Samfundsansvar. Det sociale liv.

 DIALOG: Samarbejde. Respekt. Motivation.

Strategiske mål:

- Der skal fokus på at få flow i børne- og ungdomsarbejdet i klubben herunder rekruttering af flere trænere (herunder forældre)og klubben derved kan vækste med flere børneryttere. Struktureret løbsdeltagelse for børn.

Tovholder: B & U-udvalg (Ann-Gerd, Palle, Pernille og Dan)

- Attraktivt at være voksentræner i klubben (bl.a. rekruttering af trænere)

Tovholder: Trænerudvalget (Thomas W, Stig og Palle) 

-  Etablere klubfaciliteter 

Tovholder: Dan, Thomas W og Pernille

- Struktureret løbsdeltagelse for voksne

Tovholder: Her mangler vi tovholdere, så meld ind hvis du brænder for løb og klubbens løbsdeltagelse

 - Sociale arrangementer skal prioriteres

Tovholder: Pernille og der er også plads til dig

 - Øget arbejde med samarbejdspartnere, der kan gøre vi kommer tættere på vores øvrige strategiske mål herunder også Street-Lab

Tovholder: samme som på klubfacilitet

 -På sigt vil klubben gerne række ud efter andre målgrupper, som seniorer, udsatte målgrupper, mm.

Tovholder: Kunne være Mandfolkeudvalget, men skal aftales nærmere 


Med denne proces er der nu skabt en solidt fundament for klubben og der er kommet en langsigtet retning for klubbens arbejde i de kommende år.

Men vi kommer ikke i mål uden medlemmernes bidrag og derfor rækker vi ud til alle medlemmer om at byde ind på nogle af målene og deltage i de arbejdsgrupper der er etableret ved at række ud til de tovholdere/udvalg der allerede er etableret. Du er også meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for at høre mere.

Ovenstående vision, værdier og strategiske mål vil også blive præsenteret på generalforsamlingen.

Brug klubbens kalender.

Husk at du ud over opdateringer og begivenheder på klubbens Facebook grupper også kan følge med i klubbens aktiviteter i kalenderen på vores hjemmeside.
Her er der også meget information at hente.


HUSK  klubbens sponsorer

Husk at have klubbens sponsorer i dine tanker, hvis du skal have fikset noget. 

Klubbens tøj-sponsorer er:

- Malerfirmaet Morten Nannberg
- IT Eksperten
- Fysioterapien i Centrum
- Brønshøj Kloak
- Nybolig Hillerød
- Peak Physique
- Bad dog Creative
- CE Service

Harmonia Corpus ved Morten Skjørbæk tilbyder Body-SDS behandlinger til alle klubbens medlemmer med 100 kr. rabat på alle behandlinger. Klinikken ligger i Hillerød centrum og du kan booke tid via hjemmesiden. www.harmoniacorpus.dk

Du kan se klubbens rabataftaler med vores andre samarbejdspartnere her

HUSK også at klubben har et begrænset lager af klub-tøj som kan leveres fra dag til dag. Læs her om tøjet samt bestilling

Nyttige MTB-links.

Spor-guide med oversigt og test af spor i Danmark, læs mere her.
MTBX - Mountainbike Magasin på nettet, læs mere her
Cykelstart - Tests, artiker og guides , læs mere her
MTB løb, events og arrangementer, læs mere her
DGI Mountainbike, læs mere her


Har du input til kommende nyhedsbreve eller savner du noget information skal du endelig tage kontakt til bestyrelsen, du er også velkommen til at skrive en mail på kontakt@hillmtbklub.dk

Hold øje med klubbens facebook grupper Voksne, B&U og Mandfolk hvor der løbende kommer nye informationer.

Husk at du med dit engagement, involvering og gode ideer er med til at skabe :


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram