Vision - Værdier - Mål

VISION:

 • Hillerød MTB Klub er en inkluderende breddeklub. Vi har en ambition om at understøtte fællesskabet i en sjov og udviklende livslang ramme.

 • Klubben er for alle og vil være synlig i lokalområdet og samarbejde med andre.

 • Vi vil skabe oplevelser for medlemmer og vores samarbejdspartnere.

 • Frivillighed er en vigtig grundsten i klubben.


VÆRDIER:

Ambition:

 • Klubhus. Klub for alle generationer året rundt. Deltage i løb.

Udvikling:

 • Træningsmiljø for trænere og ryttere. Sikkerhed. Handlingsorienteret.

Sammenhold:

 • Fællesskab. Samfundsansvar. Det sociale liv.

Dialog:

 • Samarbejde. Respekt. Motivation.


MÅL:

 • Der skal fokus på at få flow i børne- og ungdomsarbejdet i klubben herunder rekruttering af flere trænere (herunder forældre) og klubben derved kan vokse med flere børneryttere. Struktureret løbsdeltagelse for børn. 
  Tovholdere: B&U-udvalget

 • Attraktivt at være voksentræner i klubben (bl.a. rekruttering af trænere)
  Tovholdere: Træner-udvalget

 • Etablere klubfaciliteter
  Tovholdere: Klubfacilitet-udvalget

 • Struktureret løbsdeltagelse for voksne
  Tovholdere: Ingen pt.

 • Sociale arrangementer skal prioriteres
  Tovholdere: Fest-udvalget

 • Øget arbejde med samarbejdspartnere, der kan gøre vi kommer tættere på vores øvrige strategiske mål herunder også Street-Lab
  Tovholdere: samme som på klubfacilitet

 • På sigt vil klubben gerne række ud efter andre målgrupper, som seniorer, udsatte målgrupper, mm.
  Tovholdere: Ingen pt. 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram